2021 Dialogen over de SDG’s

Bredere Blik op Eindhoven

De Gemeente Eindhoven doet in 2021 een traject onder de naam ‘Blik op Eindhoven’ gericht op Brede welvaart. Wij gaan voor een Bredere Blik op Eindhoven, vertrekken vanuit de Global Goals, gaan voor het langere termijn verhaal voor Eindhoven met behulp van de dialoog

Blik op Eindhoven

Het begin van ‘Blik op Eindhoven’ is een zogenaamde Burgertop (28-30 apr), waarvoor tienduizend gelote Eindhovenaren uitgenodigd zijn. Stap twee is een Talkshow (22 mei), waarin Eindhovenaren horen wat de Burgertop opleverde en in het verlengde daarvan 3 a 5 thema’s kiezen. Stap drie is dat zogenaamde Reisgezelschappen de thema’s gaan onderzoeken en uitwerken tot voorstellen. Het Burgerberaad in Oktober is het slotstuk waarin Eindhovenaren kiezen uit de voorstellen. Keuzes zijn dan input voor de Gemeente en voor de Politiek partijprogramma’s voor de lokale verkiezingen volgend jaar.

Bredere Blik op Eindhoven

Parallel gaan wij graag voor de Bredere Blik op Eindhoven, voor het langere termijn verhaal voor Eindhoven, voor het bredere verhaal. Wij willen de dialoog (kennis maken, positieve ervaringen delen, dromen en doen) inzetten voor de Global Goals, de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDGs), de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor de wereld van 2030, waar de Verenigde Naties, inclusief Nederland voor koos in 2015: 17 doelen, de brede welvaart die de wereld bereikt wil hebben in 2030. En dat kan alleen als we allemaal mee doen. In Nederland sloten zich al meer dan 100 gemeenten aan bij dit initiatief, ook Eindhoven. ‘Think Global, Act local’ staat in de Jaarbegrotingen van de Gemeente voor 2020 en 2021. 

De doelen die de wereld bereikt wil hebben in 2030

De eerste 7 doelen zijn vooral gericht op mensen (people): geen armoede en honger, goede zorg en onderwijs, gendergelijkheid, schoon water en sanitair, duurzame en schone energie. De volgende 5 zijn vooral gericht op voorspoed (prosperity): economische groei en fatsoenlijk werk, industrie en innovatie, economische gelijkheid, duurzame steden en gemeenschappen, duurzame consumptie en productie. Drie doelen zijn gericht op de planeet: klimaatcrisis, leven (biodiversiteit) in het water en op het land. Doel 16 en 17 zijn vrede (peace) respectievelijk partnerschap.  Zie We The People

Deelnemers

We sluiten aan bij de Beweging van zo’n 30 Bewoners Initiatieven (waaronder ook enkele basisscholen) gericht op de SDGs onder leiding van het Parktheater. We benaderen onze 13 Dialoogplekken, de organisaties in de stad die zich verbonden hebben aan het mee jaarlijks organiseren van de Week van de Dialoog in Eindhoven. Uiteraard nodigen we graag ook weer Gemeenteraadsleden uit om mee te doen aan de dialogen. We benaderen ook de ca. 150 organisaties die het Brainport SDG charter hebben ondertekend. 

Dialogen

We stellen ons voor eind augustus of in september mensen in dialoog te brengen over Eindhoven: wat is (bij wijze van kennismaking) het eerste waar je aan denkt bij Eindhoven, wil je een persoonlijke positieve ervaring met Eindhoven delen, wat is jouw droom over Eindhoven, wat ga je doen om een stukje van je droom te realiseren. Aan het einde van deze dialogen vragen we mensen over welke SDG ze in dialoog willen gaan in de week van de dialoog, begin november: wat is (bij wijze van kennismaking) het eerste waar je aan denkt bij jouw SDG, wil je een persoonlijke positieve ervaring met jouw SDG delen, wat is jouw droom over je SDG, wat ga je doen om je droom over je SDG te realiseren. Tussen de dialogen kunnen mensen zich verdiepen in de SDGs en de situatie in Eindhoven als het gaat over de gekozen SDG.

Resultaat

Het resultaat is een document waarin we de rode draden in de antwoorden van de Eindhovenaren op de 2 x 4 vragen geanonimiseerd weergeven. Dit document is de eerste versie van het SDG verhaal van de bewoners van Eindhoven voor Eindhoven. We bieden het graag aan aan de gemeenschap van Eindhoven, waaronder de gemeente en de politieke partijen ! We hopen bij te dragen aan een raadsbrede agenda voor de volgende gemeenteraad van Eindhoven.

Themapolitiek

Wie doet er mee ? Meld je aan bij eindhovenindialoog@gmail.com of houd anders www.eindhovenindialoog.nl in de gaten ! Wij voegen graag themapolitiek op basis van dialoog toe aan partijpolitiek op basis van debat. U ook ?

Sjaak Evers