De SDG’s en Eindhoven in Dialoog

DE 17 SDG’s:DIRECTE BIJDRAGE ERAAN VAN
Eindhoven in Dialoog (EinD)
1. Geen
armoede
Sociaal kapitaal.
Gratis dialogen.
Gratis trainingen.
2. Geen
honger/ondervoeding
3. Goede zorg
voor iedereen
Sociale contacten faciliteren.
Gezien en gehoord worden.
PEOPLE
(6 SDG’s: 1-6)
4. Goed onderwijs
voor iedereen
Communicatie.
Persoonlijke ontwikkeling.
5. GendergelijkheidIedereen is gelijkwaardig.
Elkaar ontmoeten en leren.
6. Schoon water en
sanitair voor iedereen
7. Betaalbare en schone
energie voor iedereen
8. Fatsoenlijk werk voor
iedereen, duurz. econ. groei
Elkaar ontmoeten
en leren begrijpen
.
9. Goede infrastructuur,
industrie en innovatie
PROSPERITY
(5 SDG’s: 7-11)
10. Gelijkheid (economisch)
binnen en tussen landen
11. Duurzame steden
en gemeenschappen
Dialoog draagt bij aan
sociale cohesie
.
12. Verantwoordelijke
consumptie en productie
13. Klimaatactie (CO2)
PLANET
(4 SDG’s: 12-15)
14. Leven (biodiversiteit)
onder het water (oceanen)
15. Leven (biodiversiteit)
op het land (bossen)
PEACE
(1 SDG: 16)
16. Vrede, recht en
sterke instituties
Dialoog is vreedzaam en inclusief.
EinD is een sterke institutie.
PARTNERSHIP
(1 SDG: 17)
17. Partnerschap
voor SDG 1-16
Dialoog alternatief naast debat.
EinD faciliteert partners,
creeert Dialoogplekken.