Onze methodiek

We onderscheiden bij de dialoog: het thema, de 4 dialoogstappen, de dialooghouding en de opgeleide dialoogbegeleider:

Het thema is elke keer anders, afhankelijk van de situatie. Ter illustratie en inspiratie: thema’s die we hadden op de Dag van de Dialoog in de achtereenvolgende jaren:
2009: Lichtend voorbeeld
2010: Laten we het licht maken
2011: Eigen Wijs
2012: Laat maar groeien
2013: Samen meer
2014: Durven delen
2015: Samen (w)aardig
2016: Thuis voelen
2017: Erbij horen én jezelf zijn
2018: Domweg gelukkig in Brainport
2019: Iedere dialoogplek kiest zijn eigen thema
2020: Vanwege Corona alle dialogen on line, met weer Iedere dialoogplek eigen thema

De 4 stappen zijn (gebaseerd op AI, Appreciate Inquiry, waarderend onderzoeken) steeds hetzelfde, het unieke van de Eindhoven/Nederland in Dialoog methodiek:
1. Kennismaken aan de hand van het thema: welke eerste associatie roept het op bij iedere deelnemer
2. Een persoonlijke, beste Ervaring delen met het thema van iedere deelnemer, wat bracht de ervaring je
3. Dromen over het thema, door iedere deelnemer. We vergeten de realiteit, stel dat alles mag en kan, wat zie je dan
4. Doen: welke eerste stapje gaat ieder deelnemer zetten, om een deel van zijn of haar droom te realiseren

De dialooghouding is hetzelfde bij iedere dialoogvorm: het gaat vooral om de oprechte interesse in jezelf én in de ander, om luisteren en vragen. Het gaat ook om als deelnemer mee verantwoordelijkheid nemen voor het gesprek, voor elkaar en voor jezelf.

De dialoogbegeleiders zijn door ons opgeleid om er voor te zorgen dat de deelnemers bij het thema, de stappen en de dialooghouding blijven! Ze hebben als basis voor hun handelen een door ons gemaakte dialoogwijzer.