Onze methodiek

We onderscheiden bij de dialoog: het thema, de 4 dialoogstappen, de dialooghouding en de opgeleide dialoogbegeleider:

Het thema is elke keer anders, afhankelijk van de situatie. Ter illustratie en inspiratie: thema’s die we hadden op de Dag van de Dialoog in de achtereenvolgende jaren:
2009: Lichtend voorbeeld
2010: Laten we het licht maken
2011: Eigen Wijs
2012: Laat maar groeien
2013: Samen meer
2014: Durven delen
2015: Samen (w)aardig
2016: Thuis voelen
2017: Erbij horen én jezelf zijn (allemaal @Parktheater)
2018: Domweg gelukkig in Brainport
2019: Iedere dialoogplek kiest zijn eigen thema
2020: Vanwege Corona alle dialogen on line, met weer Iedere dialoogplek eigen thema
2021: Dialogen weer fysiek, thema’s gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), de Global Goals voor 2030
2022: Iedere dialoogplek kiest zijn eigen thema. Velen kiezen het landelijk thema: ‘Samen thuis’.
2023: Iedere dialoogplek kiest zijn eigen thema. Velen kiezen het landelijk thema: ‘Luister écht, verlies elkaar niet’.

De 4 stappen zijn (gebaseerd op AI, Appreciative Inquiry, waarderend onderzoeken) steeds hetzelfde, het unieke van de Eindhoven/Nederland in Dialoog methodiek:
1. Kennismaken aan de hand van het thema: wat betekent het thema voor jou? Het thema voor jou definiëren.
2. De beste, persoonlijke, concrete Ervaring delen, wat bracht die ervaring je?
3. Dromen over het thema: stel dat je die ervaring voortdurend hebt, hoe ziet dat (jouw droom) eruit? We vergeten de realiteit, stel dat alles mag en kan, wat zie je dan?
4. Doen: welke (kleine) stap gaat ieder deelnemer (daadwerkelijk) zetten, om een deel van zijn of haar droom te realiseren

De dialooghouding is hetzelfde bij iedere dialoogvorm: het gaat vooral om de oprechte interesse in jezelf én in de ander, om luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD), niet om oordelen, adviezen of meningen geven (OMA). Het gaat ook om als deelnemer mee verantwoordelijkheid nemen voor het gesprek, voor elkaar en voor jezelf.

De dialoogbegeleiders zijn zelf ook deelnemer (vandaar dat bege-), door ons opgeleid om er voor te zorgen dat de deelnemers bij het thema, de stappen en de dialooghouding blijven! Ze hebben als basis voor hun handelen een door ons gemaakte gesprekswijzer.