Verslagen van Dialogen

Kort verslag van Dialoog over Integratie, 10 nov ‘22 @Stichting Ik Wil in Eindhoven

Inspiratiebron is ‘Saman Amini’s Integratieplan’, de voorstelling 2 dagen eerder in het Parktheater in Eindhoven.

Er zijn drie groepen van 5 a 6 mensen. 

In een groep is Ziya deelnemer. Zie hieronder zijn korte verslag:

Met plezier kijk ik terug op de dialoog van afgelopen donderdag naar aanleiding van Saman Amini’s integratieplan. 

Tijdens de kennismakingsronde werd meerdere keren het theaterstuk aangehaald en dan vooral de opening en het einde. Wat het had gedaan om te zien dat er zoveel witte mensen zijn die geen vrienden met migratieachtergrond hebben en Saman’s laatste woorden: ‘Mag ik er zijn? Mogen wij er zijn?’ 

Vanuit hier hebben we onze ervaringen gedeeld met elkaar. Dit waren vooral positieve ervaringen en hoe integratie je rijk maakt als persoon. Wat het toevoegt aan je leven. Ook de complexiteit van integratie werd benoemd. Het is niet altijd makkelijk met zoveel verschillende mensen te wonen, dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven en open te staan om te leren. Fouten maken zal gebeuren zolang je ook open staat om te horen hoe het anders kan. 

Bij de droomstap werd gedeeld hoe er een wereld zal zijn waarin we elkaars edelstenen kunnen zien en ervoor openstaan deze zonder oordeel te bewonderen en omarmen. Een wereld waarin iedereen verschillend is en dat dit ook normaal is. 

Tenslotte bij doe-stap zijn we tot verschillende plannetjes gekomen: het loslaten van vragen zoals ‘Waar kom je vandaan?’ Een andere stap is om vaker met verschillende mensen in contact te komen door een dialoog te organiseren. En iemand anders had weer de stap om door te blijven gaan waar die mee bezig is: door tijd in te zetten om met mensen te verbinden. 

Ziya

Van een andere groep is Sjaak gespreksbegeleider. Zie hieronder zijn korte verslag:

1. Kennismaken, wat roept de voorstelling bij je op?

Schokkend, tweeslachtig, grappig en verwarrend, geraakt en indrukwekkend: 

 • wat is integratie?
 • mag ik allochtoon zeggen?
 • afsluiting van Saman: ‘Mag ik er zijn?’
 • stel je eens voor hoe het is om voortdurend als Belg of als Duitser aangesproken te worden, terwijl je uit Nederland komt!
 • stel je eens voor hoe het is om steeds met je naam verkeerd aangesproken te worden!

We hebben ieder voor het eerst gehoord, kennen elkaars namen en er is diversiteit in belevingen, stof voor gesprek!

2. Ervaring delen, wat is jouw beste, persoonlijk ervaring met integratie?

Positieve aandacht, gastvrijheid, gelijkwaardigheid:

 • C ontmoeten. Samen de Dutch Design Week (DDW) doen. Samen koken
 • in het Midden-Oosten ruzie maken met elkaar (op zijn Hollands) en bevriend blijven
 • Op Turkse bruiloft hier mogen zijn, 20 jaar later in Turkije kennen betrokkenen je nog
 • Van betekenis zijn voor Marokkaanse moeder van vriendinnetje van je dochter
 • Via Turkse familie verbinding krijgen met Turkse gemeenschap
 • Dialoog tussen Team en Raad van Toezicht van de Stichting Ik Wil.

Fraaie diversiteit aan ervaringen! Verrijkend en verbindend om verschillende verhalen te horen en te onderzoeken.

3. Dromen, wat is jouw droom over integratie

Materieel, sociaal, psychologisch en spiritueel welzijn:

 • Alle kInderen gevulde buikjes, goede leiders, rijkdom gelijkelijk verdeeld, geen stress
 • niet bang, verschillen worden gewaardeerd, waardering voor zorg, geen privileges
 • positiviteit, eigenheid mag er zijn, ruimte en respect voor de ander
 • acceptatie van de ander
 • leren, veilig, vieren, ruimte voor ingewikkelde problemen, elkaar begroeten
 • ieder mag landen, zijn eigen weg vinden, op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo
 • voortdurende veranderingen zijn een feit.

Hier wordt het lastig om geen mening te geven! 400 jaar kolonialisme hebben hun spoor nagelaten.

4. Doen, wat ga jij doen met betrekking tot integratie

Lastig (ook omdat onze tijd nagenoeg voorbij is), maar we vinden allemaal een aankonpingspunt:

 • een leerbaan vinden, koken
 • luisteren
 • je verhouden tot een Syrier die je bijna een jaar les geeft
 • wat vaker ingaan op uitnodigingen van allochtonen
 • door dialogen ontwikkelen, collectief
 • kennismakinggesprek met collega. 

Echte concrete stap is niet altijd even gemakkekijk. Verbindingen zijn ontstaan.

Sjaak Evers, www.eindhovenindialoog.nl

We gaan aan de slag met ons eigen klimaat!

Impressie van de Online dialoog op 12 dec 2020 over Klimaatverandering, toevallig (of niet) op de dag af 5 jaar na het Klimaat Akkoord van Parijs, begeleid door Eindhoven in Dialoog op initiatief van het Parktheater in samenwerking met Stad van Morgen.

We zijn met 4 deelnemers. Na de introductie van de oorsprong, de dialooghouding, de rol van de gespreksbegeleider, de dialoogstappen en het thema krijgt iedere deelnemer de aandacht van de anderen in ieder van de vier dialoogstappen.

 • Kennismaking

De variëteit in de perspectieven komt meteen mooi op tafel. De eerste deelnemer associeert klimaatverandering met de energietransitie, weg van de fossiele brandstoffen, om de opwarming van de aarde te bestrijden. De tweede met vervuiling en waar we onszelf daarbij aan schuldig maken: afval. Nummer drie associeert het met The End of The Ocean, over de dreiging van een wereldwijd watertekort. Het boek wordt (een van de voordelen van online) meteen ge-google-d. De laatste denkt bij klimaatverandering direct aan Al Gore en aan zijn baanbrekende film De ongemakkelijke waarheid, The Inconvenient Truth, ook over de opwarming van de aarde.

 • Ervaringen delen

Een was 35 jaar geleden al aan de zonnecollectoren, ging zo’n 6 jaar geleden aan de zonnecellen, maakt deel uit van de Grootouders voor het Klimaat (zo’n 200 leden in Eindhoven), is begonnen met de Klimaatmars van 14 maart (kort voor de verkiezingen van 17 maart 2021) regionaal hier in Eindhoven mee te organiseren.

Nummer twee is in 2005 ingestapt bij Cradle to cradle hier in Eindhoven gekoppeld aan bijvoorbeeld circulaire economie. Hij is nu bijvoorbeeld ook betrokken bij het Voedselbos aan de Elburgstraat.

Nummer drie is sinds een dialoog in de Week van de Dialoog dit jaar haar vlees eten gaan bijhouden, zich daardoor bewuster van wat ze op dit vlak doet.

Nummer vier deelt hoe hij in de Donuteconomie van Kate Raworth las (we moeten zijn en blijven boven de sociale ondergrens en onder de ecologische bovengrens) dat we moeten stoppen met economische groei, als we de grenzen van de aarde (de ecologische bovengrens) willen respecteren. Dat inzicht heeft hem daarna niet meer losgelaten.

 • Dromen

Een hoopt dat we de klimaatverandering aanpakken en oplossen zoals we destijds het Ozonprobleem aanpakten en oplosten en nu het Covid probleem. Hij zou als grootvader geruster de wereld verlaten.

Een ander zet vol in op consuminderen door iedereen op alle mogelijke vlakken. Daardoor kan hij, daardoor kunnen wij allemaal meer andere dingen doen, vrijwilligerswerk en zo.

Nummer drie gaat voor betere versies en daarmee betere ervaringen van digitalisering, denkt bijvoorbeeld aan de digitale/virtuele jurk, die te zien was bij de Dutch Design Week.

Deelnemer vier vertelt over de 17 Sustainable Development Goals, de SDG’s die in 2015 (naast het Klimaatakkoord van Parijs = SDG 13) door de wereld in de Verenigde Naties vastgesteld zijn voor de wereld in 2030, voor Nederland door Mark Rutte ondertekend. In zijn droom zijn ze gerealiseerd: geen armoede en geen honger meer in de wereld, goed onderwijs en goede zorg in de gehele wereld, gendergelijkheid, et cetera, allemaal gerealiseerd in en onderdeel van Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 11.

Overigens is Rotterdam net de 100ste SDG-gemeente van Nederland geworden, is in Eindhoven Marcel Oosterveer SDG-wethouder, tekenden in de Regio Eindhoven 171 organisaties het Brainport SDG-charter en is in Nederland Sigrid Kaag SDG-minister.

 • Doen

Een is een elektrische Deux Chevaux aan het bouwen. Twee gaat voor lokaler kopen van voeding en producten. Drie gaat voor creativiteit, is bijvoorbeeld een giraffe van ‘papier maché’ aan het maken in de tijd die ontstaat, doordat ze niet meer hoeft te reizen, door al het online werken. Nummer vier gaat bekijken of de SDG’s voorkomen in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Kortom, we gaan aan de slag met ons eigen klimaat, in de zin van onze eigen omgeving.

De vier deelnemers vonden de dialoog de moeite waard, vonden het boeiend verschillende invalshoeken van de deelnemers te horen. Fijn dat de groep klein was, we hadden de tijd nu!

Sjaak Evers

De Week van de Eindhoven in Dialoogplekken 30 okt. – 8 nov. 2020
Impressies uit de 8 online dialogen


1. Stichting Ik Wil

De week begint vrijdag 30 okt. met de landelijke gezamenlijke aftrap van de lokale activiteiten, samen met o.a. Utrecht en Den Haag. Daarna doen we met mensen van de Stichting een mooie online dialoog over Erbij horen.

In de loop van de Dialoog ontstaat bij een deelnemer een mooi gedicht:

We zijn samen
iets raakt me
dan word ik stil
ik voel wat er is
zonder oordeel
en stap in het midden
In het midden van mijn hart
daar vind ik vredige stilte

2. Brahma Kumaris Spirituele Academie (1)

‘s Avonds is de eerste online dialoog bij BKSA over De kracht van positiviteit.

De gespreksbegeleider meldt na afloop: de dialoog was echt een warm en zinvol samenzijn.

3. Openbare Bibliotheek Eindhoven

Maandag 2 nov. ’s avonds is de online dialoog van de Bibliotheek over Erbij horen

De organisator van de Bibliotheek meldt na afloop onder andere: Het was een bijzonder gesprek. Mooi hoe je met mensen die je niet kent zo gemakkelijk de diepte ingaat. Goed om voor jezelf en de groep een volgende concrete stap te formuleren! Voor herhaling vatbaar in ieder geval!

4. Vredesburo Eindhoven

Dinsdag ochtend 3 nov is de online dialoog van het Vredesburo, over Je eigen opvattingen onderzoeken.

De organisator meldt na afloop onder anderen: Het was een leuk en bij vlagen zeer boeiend gesprek. Ik wil graag bepraten hoe we de dialoog kunnen versterken. Ik doe dit ook omdat het op dit moment een van de weinige dingen is die virtueel hun inhoud behouden.

5. Fontys Hogeschool Economie en Communicatie

Woensdagochtend is de online dialoog van FHEC over Erbij horen.

De organisator meldt na afloop: De dialoog was weer heel persoonlijk. Het valt me op dat de methode als effect heeft dat de deelnemers zo snel in de luisterende en verhalende modus komen. Met een kleine(re) groep kan ik nu ook beter onthouden wat er gezegd is. Ik ben er blij mee

De gespreksbegeleider meldt na afloop: Ik vond het een hele open, persoonlijke dialoog met diepgang. Voor ook mij verrassend gezien het medium, en daarmee “afstand “, en nieuwe deelnemers.  De methodiek van de 4-staps dialoog werkt ook in een online setting, blijkt. 

6. Stichting Circulo

Die middag is de online dialoog van de Stichting Circulo ook over Erbij horen.

De organisator meldt na afloop: wij waren met ons tweetjes vanmiddag en was ook bijzonder. Mooie connectie zelfs zonder dat ik haar kon zien

7. Wereldwinkel Eindhoven

Donderdagavond is de online dialoog van de Wereldwinkel over Stop de verspilling.

Een van de (nu 6, waarvan een zelfs vanuit de trein Eindhoven – Rotterdam) deelnemers meldt na afloop:  Bedankt voor een mooie ervaring. Altijd ook leuk nieuwe mensen te leren kennen. Gaaf wat je doet! Voor nu een fijn weekend met korte douche sessies, afval scheiden na het koken en vooral genieten van het mooie weer en de natuur.

8. Brahma Kumaris Spirituele Academie (2)

Vrijdagmiddag is de tweede online dialoog bij BKSA, nu over De kracht van samen.

De gespreksbegeleider (uit Amsterdam!) meldt na afloop:  De dialoog is fijn geweest, mooi om met elkaar te delen. Wij waren met z’n vieren. Wij zijn iets eerder gestopt, iemand moest onverwachts weg en wij hebben met elkaar besloten om af te sluiten met elkaar. Het was echt de kracht van samen. Het is en blijft bijzonder, de dialoog!

Sjaak Evers,
mede namens en super veel dank aan allen die een en ander mede mogelijk maakten !

Sept. 2019 – Sept. 2020 Vrijheidstour
i.s.m. Freedom Theatre Eindhoven, Community art project (on)breekbaar en Vredesburo Eindhoven.
Hieronder volgt een overzicht van het geheel:

Nr.DatumLocatieGastvrouw/-heerAspect van
Vrijheid
Interview/
Kistje
Monoloog
door
Dialoog Begeleiders# groepenTotaal
# deeln.
122-SepTilburgseweg W 38Mia MandersRensJoost VeenhuysenSjaak Evers16
218-OctGroenlostraat 32Carina VerhulstMahaAnneMargriet VeldhorstSjaak Evers17
324-NovVeluwelaan 63Meliha AslanRiaToos van RietCarina Verhulst18
415-DecNRE-terrein
Nachtegaallaan
EHV in Beeld (EinB)Rens
Ria
Joost
Toos
Corrie v Rijthoven/
Nanda Verbaan
Cecilia vd Geest
219
518-JanJ. Mekkinkstraat 2Dorien HooijmanHansPeter TeurlingsSjaak Evers17
620-FebBeverloweg 95Maaike PolstraVerbindingThomasJoostSjaak Evers16
720-AprOnline 1Paula de Ruiter (online) Vrijheid in deze tijdAnnetteToos vR (online)Sjaak Evers17
85 meiOnline 2OnlineVrijheid
in deze tijd
AnnetteToos vR (online)Sjaak Evers15
920 meiOnline 3OnlineWortels MelihaAnneMargriet(online)Sjaak Evers16
1020-AugKronehoefstraat 30AStichting Ik Wil (SIW) InclusieMariekeWen vd SchaafMiranda Habraken
Nanda Verbaan
210
1128-AugJ. Mekkinkstraat 4Kim DonSamenleven
Inclusie
Jos
Marieke
Peter
Wen
Kim Don
Sjaak Evers
211
1217-SepUkkelstraat 12Edwin van KesselSamenlevenJosPeterJeannette Claessen
Tanno Vorenkamp
Sjaak Evers
327
Totaal17119
 20-Sep PARKTHEATER Rens
Annette
Jos
Ria
Sjaak
Marieke
Joost van Veenhuysen 
Toos van Riet
Peter Teurlings
Toos van Riet
Jef de Schepper
Wen van der Schaaf 
   

20 apr. 2020 Eerste online dialoog, over het thema Vrijheid in deze (Corona) tijd
“Sterft, gij oude vormen en gedachten!” door Sjaak Evers

De klassieke zin van hierboven geeft fraai aan waar we inhoudelijk op uit komen in deze 6-de dialoog in het kader van de Vrijheidstour. Het is de eerste dialoog die ‘online’ plaats, vanwege de Corona Crisis. De vorm verhindert de 7 deelnemers niet daadwerkelijke interesse in elkaar te tonen en verbinding tussen hen te laten ontstaan. Hieronder volgt meer in detail hoe de dialoog ging.

Monoloog
Ter introductie van het thema vertelt Toos van Riet (in het You Tube kanaal van de Vrijheidstour Eindhoven) het verhaal van Annette Bruining. De vraag naar wat vrijheid voor haar is, beantwoordt ze met de wedervraag: of we oorlog werkelijk gezien hebben. Zij vertelt op indrukwekkende wijze over de inval van Duitse soldaten in 1944 in het huis waar de dan 8-jarige Annette met haar ouders woont. Ze noemt de Duitsers ‘oorlogsgespuis’, realiseert zich echter ook dat het ‘jonge jongens’ zijn. Ze vertelt ook over de melkboer die ook aan de Duitse soldaten melk geeft. Vrijheid gaat voor haar over moed en compassie, over menselijkheid. Ze vertelt, opdat wij niet vergeten !

Kunstkistje
Jeannette Claessen zette het verhaal van Annette om in een Kunstkistje, dat staat voor Annette. De buitenkant bevat verhalen, die Annette in en na de oorlog verzamelde.  De binnenkant geeft zicht op haar pijnlijke ervaringen, op haar zoektochten naar verhalen, naar compassie.

1. Kennismaking

Een en ander maakt diepe indruk op de deelnemers aan de dialoog. De reacties erop gaan over het goede doen als een opdracht, over de moed om het goede te doen, over hoe het mogelijk is dat mensen het kwade doen, over het goede doen door het kwade te overwinnen. Behalve over goed en kwaad gaat het gesprek ook over ‘de jonge jongens’. Deelnemers memoreren dat hun ouders ook 18 waren bij het begin van de oorlog, dat zij er niet over verhaalden …

2. Ervaringen

Daarna vraagt begeleider Sjaak Evers de deelnemers om het ‘waarderend onderzoek’ van het thema voort te zetten, door de draai te maken naar het nu en naar het positieve. Zijn vraag is een persoonlijke, beste ervaring te delen met Vrijheid in deze tijd. En dan komen we los !

B vertelt dat ze op maandagavond altijd met een aantal mensen samen pizza eten. Nu krijgt ieder de pizza thuis. Zo is ieder in gedachten samen met de anderen, aan de pizza! P vertelt over hoeveel er zo snel voor elkaar komt, op en vanwege haar school, dat online wel een zegen is; stel je voor dat we dit 20 jaar geleden gehad hadden! H vertelt over zijn contacten in deze tijd, wie er wel contact opnemen en wie niet, met wie hij wel contact heeft en met wie niet, over hoe er in deze duidelijkheid ontstaat. S vertelt enthousiast over hoe hij door online gesprekken echt kennis heeft kunnen maken met, brug heeft kunnen slaan naar allerlei nieuwe mensen. R vertelt hoe mediteren haar helpt, hoe zij kennis maakt met haar liefdevolle zelf, haar krachtige zelf en haar wijze zelf, hoe zij thuis het meest vrij is. G vertelt hoe hij plezier beleeft bij het beton storten bij mensen die aan het verbouwen zijn, over zijn dementerende moeder en over hoe 4 mei activiteiten met Duitse jongeren vooralsnog in het water vallen. H vertelt hoe hij in zijn isolement in gedachten bij de meest kwetsbare mensen is, bij de verwarde mensen, bij medemensen ! De ervaringen met ‘Vrijheid in deze tijd’ raken (toch) allemaal aan verbinding (virtueel, mentaal en fysiek), verbinding met anderen en verbinding met jezelf. Heel mooi!

3. Dromen

Vervolgens is de vraag om de persoonlijke, positieve ervaringen ‘door te trekken naar’ persoonlijke dromen over het thema van deze dialoog, ‘Vrijheid in deze tijd’.

R haar droom is vol van creativiteit, van fantasie. S refereert voortdurend, ook nu weer aan de melkboer in het verhaal van Annette, aan zijn moed om medemenselijk te zijn H trekt zijn ervaring echt door, stelt: ik leef gewoon verder, je past je aan, ik voel me niet onvrij. Zijn droom is dat we het positieve vasthouden. G hoopt dat de crisis nog even voortduurt, dat het besef van het positieve ervan verder indaalt, dat de troepen, ‘de jonge jongens’ nu niet naar het front hoeven, dat de economische crisis solidariteit vergt. P zit in de rolstoel, is lichamelijk gehandicapt, anderen ervaren nu ook wat dat brengt! Je omgeving maakt je gehandicapt. Ze ziet dat ook op school, waar leerlingen energie moeten steken in de overprikkeling van zich af houden en daardoor niet aan leren toekomen. Die leerlingen komen nu thuis wel aan leren toe. Nog een ervaring en een les die we vast moeten houden! B zit ook in de rolstoel, heeft het idee dat we nu meer gelijk zijn, en dat vindt ze prettig, het geeft haar meer rust. Het milieu heeft ook baat bij de crisis. In haar droom doen we iets met dit inzicht! H zijn droom over Vrijheid in deze tijd zit in zijn hoofd: daar zit voor hem de vrijheid in deze tijd. De dromen gaan over de positieve effecten van deze tijd, positieve effecten voor jezelf en voor de wereld. Daar doen we in onze droom iets mee !

4. Doen

De laatste fase in de dialoog gaat over welke stap ieder gaat zetten, gemotiveerd door zijn of haar droom. Centraal wordt dan bezinning en omdenken. Vandaar de titel van deze impressie! Bezinning op wat belangrijk is, voor jezelf en voor anderen. Economie-lessen voor studenten aanpassen aan de ervaringen en lessen van deze tijd. Ook nieuwe vormen bedenken om tegemoet te komen aan de hunkering naar verbinding. Sommigen komen tot rust, andere zijn er maar druk mee, krijgen energie door  de Crisis!

We merk(t)en dat door de online communicatie zo waar zo maar ook verbinding kan ontstaan en gevoeld kan worden tussen de deelnemers !

9 nov. 2019 Eerste Avond van de Dialoog in Valkenswaard, over het thema Verbinden

Prachtig om 30 mensen met elkaar te verbinden op deze eerste avond, georganiseerd door de BVC (Beursvloer Vrijwilligers Contact)  Valkenswaard. Aanwezigen vragen om meer !

Marianne Witvoet van de BVC opent de avond, legt uit wat de achtergrond en de bedoeling is: mensen verbinden, om de ontwikkeling van Valkenswaard te stimuleren. Vijf groepen van 6 mensen doen daarom een dialoog, over een toepasselijk thema: verbinden. 4 BVC-bestuursleden en Sjaak Evers van Eindhoven in Dialoog (zijn opgeleid om te) begeleiden.

Aan zijn dialoogtafel ontmoet Sjaak vijf mensen, die benieuwd zijn naar c.q. afwachten wat de dialoog inhoudt en wat die gaat brengen.

Bij ‘Agendapunt’ 1, Kennismaken, noemen mensen hun naam en delen ze met elkaar wat het thema bij ze oproept. Mooie associaties komen op tafel. Verbinding is voor de een de basis voor samenleven en samenwerken, verbinding gaat voor de ander over diepere lagen in het contact tussen mensen. Voor weer een ander gaat verbinding over de klik tussen pianisten die samen spelen, voor deelnemer vier over Yoga en energie en voor de laatste over de verbinding met jezelf, met wat jij denkt, jij voelt, vindt, wilt, et cetera.

Bij Stap 2 in de dialoog, Ervaring delen, komen uitgebreidere verhalen op tafel. Verbinding blijkt veelal geënt op de passie van mensen en geeft mensen vleugeltjes van enthousiasme. Een ervaring is over een meisje waar de deelnemer verbinding mee had, waarbij de deelnemer dat pas in tweede instantie ontdekte; je weet soms niet wat je effecten zijn. Een tweede ervaring gaat over de verdieping naar de persoonlijke verhalen van de leden van een management team. Het samenwerken was daarna anders; er was op een dieper niveau verbinding. Er is ook een verhaal over je inzetten voor iets, zonder dat er de relatie is met je passie … Een derde spreekt over de verbinding in de relatie met de partner: op de basis van een goede verbinding is het bespreken en het overbruggen van de verschillen mogelijk. Verhaal vier gaat over verbinding over de landsgrenzen heen, over de verbinding binnen gemeenschappen en tussen gemeenschappen, over vleugeltjes krijgen, over kwetsbaarheid, passie en emoties. Tot slot is er het verhaal over het gesprek waarin de ‘flow’ was, waarin het stroomde, waardoor er verbinding ontstond, waardoor de deelnemers vleugels kregen …

Stap 3, Dromen gaat over naar buiten en naar binnen gaan, over onbevooroordeeld zijn, over oprechte interesse en over cultuur, waarbij we intussen toch ook, de  een wat meer dan ander: blijven worstelen met de werkelijkheid … Een droomt over onderdeel uitmaken van en je verbonden voelen in de natuur, bossen, over ruimte. Een ander over je passie volgen en ook over natuur en over naar binnen gaan bij jezelf, naar je adem. Nummer drie droomt erover dat we voortdurend op de dialoogmanier met elkaar spreken, ook in de politiek: themapolitiek op basis van dialoog i.p.v. partijpolitiek op basis van debat (daar is ie bijvoorbeeld, de werkelijkheid). Nummer vier droomt over voortdurend gaan voor de ‘best of both worlds’, over oprechte interesse in elkaars wereld, over de focus op en de ervaring met ‘financials’ combineren met die oprechte interesse. Tot slot is er de droom vol van onbevooroordeeld zijn … 

De laatste stap is Doen. Daarin komen we dichter bij elkaar, verbinding ontstaat. Geïnspireerd door de  anderen komt een deelnemer uit op: als er iets gebeurt, om te beginnen er maar eens even niet iets van vinden. Nummer twee wil meer onderzoekend de werkelijkheid tegemoet treden; kennelijk zijn er dingen die ik nog niet ken. Nummer drie gaat aan de slag met open staan voor de ander. Nummer vier gaat door met Yoga ! Nummer vijf gaat verder met Dialoogplein onder de aandacht brengen hier in Valkenswaard.

We sluiten af door met alle aanwezigen te luisteren wat de dialoogtafels de deelnemers brachten.

Tafel 1 meldt dat het even wennen was. De techniek van het gesprek blijkt dat het niet om overtuigen gaat, maar om luisteren. Er ontstaat zo begrip voor waar iemand naar toe wil.

Tafel 2 (zie hierboven) meldt dat het in het begin aftasten was. Gaandeweg werd duidelijk dat persoonlijk niet meteen privé betekent, maar ook over zakelijke ervaringen kan gaan. Uiteindelijk was de dialoog een eyeopener.

Tafel 3 meldt dat het gaat om samen verantwoordelijkheid nemen, over bruggetjes bouwen, over verbinden. Uitdaging blijkt om (vanuit dromen) te denken in termen van mogelijkheden, over wat wel kan.

Tafel 4 leerde dat de methode ruimte geeft voor alle mensen, de veelpraters inperkt. Er blijkt plaats voor alle dromen. Vraag is: hoe kunnen we elkaar zien/helpen, in plaats van langs elkaar af lopen.

Tafel 5 meldt hoe bijzonder het is dat 6 mensen die elkaar niet kennen, zo snel met elkaar zoveel veiligheid kunnen opbrengen/voelen !

Vraag is nadrukkelijk om snel vervolg met elkaar te maken !! Sjaak Evers