Verslagen van Dialogen

9 november 2019 Eerste Avond van de Dialoog in Valkenswaard

Prachtig om 30 mensen met elkaar te verbinden op deze eerste avond, georganiseerd door de BVC (Beursvloer Vrijwilligers Contact)  Valkenswaard. Aanwezigen vragen om meer !

Marianne Witvoet van de BVC opent de avond, legt uit wat de achtergrond en de bedoeling is: mensen verbinden, om de ontwikkeling van Valkenswaard te stimuleren. Vijf groepen van 6 mensen doen daarom een dialoog, over een toepasselijk thema: verbinden. 4 BVC-bestuursleden en Sjaak Evers van Eindhoven in Dialoog (zijn opgeleid om te) begeleiden.

Aan zijn dialoogtafel ontmoet Sjaak vijf mensen, die benieuwd zijn naar c.q. afwachten wat de dialoog inhoudt en wat die gaat brengen.

Bij ‘Agendapunt’ 1, Kennismaken, noemen mensen hun naam en delen ze met elkaar wat het thema bij ze oproept. Mooie associaties komen op tafel. Verbinding is voor de een de basis voor samenleven en samenwerken, verbinding gaat voor de ander over diepere lagen in het contact tussen mensen. Voor weer een ander gaat verbinding over de klik tussen pianisten die samen spelen, voor deelnemer vier over Yoga en energie en voor de laatste over de verbinding met jezelf, met wat jij denkt, jij voelt, vindt, wilt, et cetera.

Bij Stap 2 in de dialoog, Ervaring delen, komen uitgebreidere verhalen op tafel. Verbinding blijkt veelal geënt op de passie van mensen en geeft mensen vleugeltjes van enthousiasme. Een ervaring is over een meisje waar de deelnemer verbinding mee had, waarbij de deelnemer dat pas in tweede instantie ontdekte; je weet soms niet wat je effecten zijn. Een tweede ervaring gaat over de verdieping naar de persoonlijke verhalen van de leden van een management team. Het samenwerken was daarna anders; er was op een dieper niveau verbinding. Er is ook een verhaal over je inzetten voor iets, zonder dat er de relatie is met je passie … Een derde spreekt over de verbinding in de relatie met de partner: op de basis van een goede verbinding is het bespreken en het overbruggen van de verschillen mogelijk. Verhaal vier gaat over verbinding over de landsgrenzen heen, over de verbinding binnen gemeenschappen en tussen gemeenschappen, over vleugeltjes krijgen, over kwetsbaarheid, passie en emoties. Tot slot is er het verhaal over het gesprek waarin de ‘flow’ was, waarin het stroomde, waardoor er verbinding ontstond, waardoor de deelnemers vleugels kregen …

Stap 3, Dromen gaat over naar buiten en naar binnen gaan, over onbevooroordeeld zijn, over oprechte interesse en over cultuur, waarbij we intussen toch ook, de  een wat meer dan ander: blijven worstelen met de werkelijkheid … Een droomt over onderdeel uitmaken van en je verbonden voelen in de natuur, bossen, over ruimte. Een ander over je passie volgen en ook over natuur en over naar binnen gaan bij jezelf, naar je adem. Nummer drie droomt erover dat we voortdurend op de dialoogmanier met elkaar spreken, ook in de politiek: themapolitiek op basis van dialoog i.p.v. partijpolitiek op basis van debat (daar is ie bijvoorbeeld, de werkelijkheid). Nummer vier droomt over voortdurend gaan voor de ‘best of both worlds’, over oprechte interesse in elkaars wereld, over de focus op en de ervaring met ‘financials’ combineren met die oprechte interesse. Tot slot is er de droom vol van onbevooroordeeld zijn … 

De laatste stap is Doen. Daarin komen we dichter bij elkaar, verbinding ontstaat. Geïnspireerd door de  anderen komt een deelnemer uit op: als er iets gebeurt, om te beginnen er maar eens even niet iets van vinden. Nummer twee wil meer onderzoekend de werkelijkheid tegemoet treden; kennelijk zijn er dingen die ik nog niet ken. Nummer drie gaat aan de slag met open staan voor de ander. Nummer vier gaat door met Yoga ! Nummer vijf gaat verder met Dialoogplein onder de aandacht brengen hier in Valkenswaard.

We sluiten af door met alle aanwezigen te luisteren wat de dialoogtafels de deelnemers brachten.

Tafel 1 meldt dat het even wennen was. De techniek van het gesprek blijkt dat het niet om overtuigen gaat, maar om luisteren. Er ontstaat zo begrip voor waar iemand naar toe wil.

Tafel 2 (zie hierboven) meldt dat het in het begin aftasten was. Gaandeweg werd duidelijk dat persoonlijk niet meteen privé betekent, maar ook over zakelijke ervaringen kan gaan. Uiteindelijk was de dialoog een eyeopener.

Tafel 3 meldt dat het gaat om samen verantwoordelijkheid nemen, over bruggetjes bouwen, over verbinden. Uitdaging blijkt om (vanuit dromen) te denken in termen van mogelijkheden, over wat wel kan.

Tafel 4 leerde dat de methode ruimte geeft voor alle mensen, de veelpraters inperkt. Er blijkt plaats voor alle dromen. Vraag is: hoe kunnen we elkaar zien/helpen, in plaats van langs elkaar af lopen.

Tafel 5 meldt hoe bijzonder het is dat 6 mensen die elkaar niet kennen, zo snel met elkaar zoveel veiligheid kunnen opbrengen/voelen !

Vraag is nadrukkelijk om snel vervolg met elkaar te maken !! Sjaak Evers