Ons doel

Simpel gezegd is ons doel: de jaarlijkse Dag van de Dialoog voor Eindhoven (begin november steeds) organiseren. In toenemende mate doen we ook allerlei dialogen daarvoor organiseren, om mensen te laten ervaren, wat we met elkaar en met anderen (kunnen) beleven op onze jaarlijkse feestDag van de Dialoog !

Met een en ander willen we effecten bereiken op drie niveaus:
1. Op individueel niveau ontstaat
— het inzicht dat de dialoog een alternatief is voor het debat en dat waarderend, positief onderzoeken een alternatief is voor problemen onderzoeken,
— de beleving dat positieve energie genereren (thema positief formuleren, positieve vragen erover stellen en positief omgaan met de antwoorden) een alternatief is voor negatieve energie genereren (problemen vergroten door die aandacht te geven)
2. Op sociaal niveau ontstaat VERBINDING, hetgeen essentieel is voor geluk
3. Op maatschappelijke niveau ontstaat cohesie, een dialoogcultuur, de dialoog manier van spreken wordt normaal, de norm.

Tot en met 2016 hadden we op de Dag van de Dialoog dialoogplekken op zoveel mogelijk verschillende plekken in de stad. In 2017 deden we om organisatorische redenen alle dialogen (’s morgens, ’s middags en ’s avonds) in het Parktheater. Hoewel dat onmiskenbare voordelen had, hadden we in 2018 voor het eerst alle dagdelen op de Dag van de Dialoog op zogenaamde Dialoogplekken, organisaties die gaan voor de dialoog en daarom de Dag van de Dialoog in Eindhoven met ons willen ‘dragen’, de komende jaren mee willen organiseren en promoten.

Vanuit Eindhoven in Dialoog ondersteunen we de plekken in hun traject:
– De Woon Zorg groep Vitalis de locatie Horst/Kronehoef doet elke maand (!) een zgn. Dialoog lunch, begeleid door opgeleide gespreksbegeleiders van hen zelf
– Met de TU/e doen we al sinds 2014 hun Avond van de Dialoog, op een avond die de studenten schikt, begeleid door opgeleide gespreksbegeleiders van henzelf.

We organiseren ook elke laatste donderdagavond van de maand (19.00-21.00) een Dialoogcafé @Fontys aan de Emmasingel 28 in De Witte Dame in Eindhoven, zodat ieder in de loop van het jaar de dialoog kan ervaren !